Assessorament i defensa jurídica

Realitzem l’assessorament necessari per evitar conflictes i en cas d’existir-ne portem a terme l’actuació judicial oportuna en defensa dels interessos del nostre client. Els nostres àmbits d’actuació recauen en les següents matèries:

  • Societari (constitució, dissolució, liquidació, etc.)
  • Mercantil (reclamació de deutes, contractes, etc.)
  • Concursal (suspensió de pagaments i fallida)
  • Contenciós administratiu (urbanístic, administratiu)
  • Fiscal i Tributari (inspeccions, recursos, reclamacions TEAR, etc.)
  • Dret de Successions (herències, testamentaries, llegats, etc.)
  • Bancari (reclamacions de preferents, SWAPS, collars, clips, etc.)
  • Reestructuració empresarial (fusions, escissions, aportacions no dineràries, etc.).
Call Now ButtonTruca'ns