Consultoria empresarial

La nostra experiència en la gestió empresarial serveix per poder donar suport a la direcció de l’empresa mitjançant la revisió, implantació i desenvolupament de les estratègies idònies a les necessitats de l’empresa. Ens considerem un més de l’empresa i col.laborem activament en la millora i la correcció d’aquells aspectes en que l’empresa demostra mancances. Actuem en els diferents departaments de l’empresa (productiu, administratiu, comercial, organitzatiu, etc.). Aportem una visió externa i objectiva a l’empresa i per això els clients ens consideren la seva mà dreta a la que consulten, amb total tranquil.litat i confidencialitat, qualsevol aspecte sobre el que tinguin dubtes o requereixin d’un punt de vista objectiu.
  • Avaluació de la situació de l’empresa
  • Suport continuat a la gestió empresarial
  • Assessorament en situacions de crisi empresarial
  • Implantació de processos
  • Planificació a curt, mig i llarg termini
  • Reestructuració empresarial (fusions, escissions, etc.)
  • Fusions i adquisicions empresarials
  • Holdings societaris
  • Disposem d’acords amb entitats bancàries per facilitar el seu finançament
Call Now ButtonTruca'ns