Categories
Sense categoria

Deducció despeses de vehicles

Es interessant veure el criteri del Tribunal Suprem en relació a la deducció de les despeses del vehicle. La sentència 825/2019, de 15 de juliol, estableix els criteris relatius a l’afectació i deducció de les despeses inherents a un vehicle utilitzat per a l’activitat professional als efectes de l’IRPF i els contraposa a la deducció […]