Categories
Sense categoria

Requeriment notarial per recuperar l’IVA

La resolució de 22 de maig de 2019 del Tribunal Econòmic Administratiu Central estableix el criteri a seguir en els requeriments notarials on la finalitat es modificar les bases imposables per recuperar l’IVA meritat i no cobrat. No tot requeriment notarial comporta el compliment d’allò que disposa la llei de l’IVA, per això que caldrà […]

Categories
Sense categoria

Reposició de fons a la deducció de vivenda

Després de 7 anys de l’obligat periple administratiu i judicial obtenim una nova sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la que ens reconeix el dret a la reinversió en la vivenda habitual pels pagaments anteriors a l’adquisició realitzada amb fons propis i que, posteriorment, s’imputen en el préstec hipotecari de l’adquisició de […]

Categories
Sense categoria

Consideració de consumidor a les inversions

Interessant sentència del TJUE en la consideració de “consumidor” a un professional per inversions financeres realitzades fora de l’àmbit professional, on diu “Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera a tercera que el artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que una […]

Categories
Sense categoria

Deducció despeses autònoms

Recentement el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la sentència núm. 318 de data 28 de març de 2019 en la que es pronuncia sobre la deducció de les despeses a l’activitat d’un autònom de les que no disposa de factura i tan sols disposa dels tickets i/o justificants de pagament. Contràriament a […]

Call Now ButtonTruca'ns